Уу мамилеллер

Сүйгөн адамды урматтоо, жана өзүңдү өзүң сыйлоо – сергек жана күчтүү мамиле курарда эң негизги фундамент болуп саналат. Сүйүү менен урмат көрсөтүүнүн ортосунда тыгыз байланыш жаралат. Эгер «Три метра над уровнем неба» жана башка сүйүү жөнүндө тасмаларды жактырсаң да, бирок чыныгы жашоодо сүйүү тасмадагыдай эмес экенин түшүнсөң керек.
Уу мамилеллер

Кызгануу, айыптоолор, жанытма сөздөр, ашыкча контролдоо, ал тургай кээде кол көтөрүү – бул нерселер адамды инсан катары жок кылдырат дагы анын психикалык жана физикалык ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Бул жагдайда өзүңдү күнөөлөбө, сен жөн гана дүйнө жана андагы адамдар идеалдуу эмес экенин түшүнүүгө аракет жаса да, бул чындыкты кабыл ал.unsure
 
 

Сени ыңгайсыз абалга салган ар-бир кыймыл аракет – норма болуп саналабайт. Мазактап күлгөндөн баштап, жыныстык катнашка мажбурлоо, сындоо, кордук көрсөтүү сенин зордук мамиледе экениңди айтат..

Ар-бир адам мындай абалга түшүүсү толук ыктымал. Төмөндө, мындай мамилелердин мисалдары келтирилген, эгер сенин сүйгөн адамың ушул иштерди жасаса, анда белгиле.

  • Сен ал үчүн жумушуңду таштоону каалайт;
  • Ар бир кадамың, эмне кылып жатканыңды билгиси келет;
  • Келбетиңди сындап, мыскылдап турат;
  • Сен андан башка эчкимге керек эмес экениңди айтат;
  • Коомдук чөйрөңдү чектейт;
  • Жакшы көргөн хоббилерге тоскоолдук кылат;
  • Ажыроо учурунда өч алыш үчүн коркунуч келтирет;
  • Күч колдонот;
  • Жыныстык катнашка барууга мажбурлайт.

Жок эле дегенде, бир жолу болсо да «ооба» деп белгилесең, анда сен зордук мамиледе экениңди айта алабыз.

Сүйгөн адамын мажбурлоо жана зордук мамилени курган адам – бул сүйүү жөнүндө эчтнерсе билбеген адам экенин түшүнүү керек. Мындай адамдар ичинде алсыз келгендиктен, өзүнүн комплекстерин жашыруу максатында өзүнүн күчүн жана бийлигин башка адамдарды кордоо аркылуу көрсөтөт. Сүйүү – бул сыйлоо, түшүнүү жана ишенүү экенин унутпайлы.

 

Related Posts:

  1. Насколько благополучны ваши отношения