Жөн гана сура

Сен жигердүү демилгени колго алып жатасың, бирок жооп ала албай жатасыңбы? Балким, сен сүйгөнүң менен сексуалдык мамилеңер жөнүндө сүйлөшүүгө убакыт келди, мында ар бир адам башка адамдын чечимин сыйлоо керек. Келечектеги түшүнбөстүктөрдөн, жагымсыз жагдайлардан качуу үчүн, ашыкча кыжырдануу же куугунтуктоо арыздарды алдын алуу үчүн сүйлөшүп, анын макулдугун сура.
Жөн гана сура

Мамиле курууда сүйгөн адамыбыздын кемчиликтерин кабыл алабыз. Бирок, сексуалдык мамиледе – кемчиликтер кабыл алынбайт.

Ошондуктан, сексулдык мамиленин башталгыш этабына өтүүдөн мурун, өзүмчүл чечимдерди кабыл албастан, кеп баштап, сүйлөшүп көр.

Жыныстык мамилеге макулдук берүү принципи – атайын термин катары белгиленет, мында адам ден соолугуна мүмкүн болгон кесепеттер жөнүндө толук кабардар болот да, жыныстык катнашка макулдугун берет. Бул принципти баркка албоо: жадакалса кыстап өбүшүү мыйзам чегинде жазаланат.

Кыздын макул экендигин түшүнүү үчүн үчүн жөнөкөй суроолорду берүү жетиштүү: «Сага жагып жатабы?», «Уланта берейинби, же токтотуу керекби?». Эгер ал колу менен жүзүн жаап алган болсо, же суроого жооп бербей жатса, токтотуу жакшы болот.

Эки тарап канчалык жакын болбосун кыздын баш тартууга укугу бар, анткени, ал, бул кадыресе көрүнүш үчүн даяр эмес болушу мүмкүн.

Адатта, секс экөөнүн бири ага даяр эмес болгон учурда болот, бирок, кээбирлер сүйгөнүн таарынтып алуудан коркуп макулдугун берет. Ал эми секстен баш тартуу анын сезимдерин капалантат деп коркпогула. Экөөң тең каалаган учур сөзсүз келет, ошондуктан, күтүп тургула.

Ал ошондой эле бир адам ичимдиктин же дары астында болсо, ал маалыматтын негизинде чечим кабыл алуу мүмкүн эмес экенин унутпоо зарыл, ошондуктан ичкимдик абалында негизделген макулдук макул берүү деп саналбайт.

 

Сүрөттөр үчүн бул булакка рахмат

 

Related Posts:

  1. То, о чем не хочется говорить