Экинчи тамеки тартпайм!

Бул макалада тамеки таштоого жол көрсөтүп, ар кандай методдор менен бөлүшөбүз.
Экинчи тамеки тартпайм!

Тамеки тартып баштаган адамдан эмне үчүн чегесиң деп сурасаң, ар кандай себептерди айтат. Бири жөн гана кызыкчылык артып чеге баштаса, бири достору тамеки тарткан үчүн чеге баштайт. Бирок, бара-бара жөтөл жоголуп, адам тамекиге көнүп калат да, чылым чегүү адатка айланат.

Баарыбыз тамеки чегүүнүн ден-соолукка зыян экенин билебиз. Ошондуктан, тамеки таштоого көрүлгөн чаралар жөнүндө айтып беребиз.

  1. Чечим кабыл ал.

Кээде адам өзү менен өзү сүйлөшүү жакшы метод болуп саналат. Тамекинин жакшы\жаман жагын таразалап көр. Албетте, жакшы жактары таптакыр жок, ошондуктан терс жактарын бир кагазга жаз да, аны окуп чык.

writing

2.Чечим кабыл алгандан кийин, бул жөнүндө жакын адамың менен бөлүш. Ал сени сөзсүз түрдө колдойт, бул сага тамеки таштоодо мындан артык мотивация жана күч берет.

puf

3. Бир күндү танда.

Бул психологиялык трюк болуп саналат. Мисалы бир күндү тандап, ошол күндөн баштап тамекиге жолобойм деп сөз бер. Бул метод сага тез ийгиликке жетүүгө жардам берет жана натыйжаны байкоого болот.

stop 

4. Тамекиге байланыштуу нерселерди ыргыт.

Ширенке, зажигалка жана башка күйгүзүүчү нерселерден айрыл. Канчалык бул нерселер көзүңө көрүнбөсө, ошончолук тамеки жөнүндө унутуу жакшы натыйжа алып келет.

giphy (9)

5.Байкоо жүргүз.

Эмне үчүн тамеки тартууга каалоо пайда болот? Балким, досторуң чеккен үчүн, же болбосо темеки оор абалдарда сооротучу нерсе болуп да чыгат. Себебин издеп тапканга аракет жаса.

no clue.     

6. Башка нерселер менен алек бол.

Канчалык убакытың көп болсо, ошончолук тамеки жөнүндө ойлор пайда болот. Андыктан, бош убакытыңды туура нерселерге жумша.

Балким, тамеки таштоо кыйынгы турат, бирок сен эч качан тамекиге багынба.