Өз билгениңдей жаса! Кантип көз карандысыз болуу керек?

Чоңойгон сайын сен өз алдынча иш жүргүзүп, ата-энеңдин камкордугунан чыгып көз карандысыз жашоого умтуласың.
Өз билгениңдей жаса! Кантип көз карандысыз болуу керек?

«Жок», «али сага эрте», «чоңойгондо – тушүнөсүң» – ушул сыяктуу сөздөрдү сен күнүмдүк жашоодо угуп жүрөсүң. Бирок, күндөн күнгө бул сөздөр тажатып, принципиалдуу түрдө ата-энеңдин камкордугунан чыккың келет. Сен өзүңдүн пикиринди далилдөө үчүн, кантип жүрүштү, кийиништи, ким менен мамиле курууну өзүң чечкенге аракет кыласың.

watching you

Кадам артынан кадам таштап чоң жашоого аттанасың жана көз карандысыздыгыңды кеңейтүү аракетин көрөсүң. Апаңдын сөзүнөн чыгып, өз билгениңдей жасай байштайсың. Тыюууладан жана чектөөлөрдөн тезиреек кутулуп кетүүнү каалайсың.

free

Мындай жашоого карай кетип жаткан жолдо ар кандай азгыруучу нерселер болот, алар сени жолдон чыгарат, ошондуктан бул нерсеге сен кылдааттык менен барышың керек.

Ата-энең сени жаман көрүп уруша бербейт, алар сени жакшы болсун деп акыл үйрөтүшөт. Чоң жашоого дагы үлгүрөсүң, катачылык кетирбестен апаң айткан сөздү угуп, туура чечим чыгар.

bad habit