Мен өзүмө ишенеминби?

Кимге критика жагат? Айрыкча, сени сындаганда? Бир мүнөт мурун баары жакшы эле, кийин сен тарапка сын айтылгандан кийин, өзүңдү контролдоо кыйын болуп жатабы?
Мен өзүмө ишенеминби?

Бул учурда эмне кылууну, ушул макаладаа айтып беребиз.

Өспүрүм кезде маанайдын тез өзгөрүлүшүнө – гормондор таасирин тийгизет. Эмоция, физикалык абал, окуу, ата-эне жана достор менен мамиле баары жайында болчу. Бирок, бир учурда эле маанай тез өзгөрүлүп кетти.

Кээбир адамдар жакын адамдар менен урушуп болбойт, эгер силердин ортоңордо конфликт башталса, анда ал чыныгы дос эмес экендиктин белгиси, деп ойлошот. Бирок бул туура эмес. Биз адамбыз, ошондуктан баарыбыз урушабыз, таарынабыз жана жарашабыз. Мамиледе пайда болгон көйгөйлөрдү өзүңдө кармабай, чечүүгө аракет кылыш керек. Анткени, нааразычылыктын баары топтолуп эртеби же кечпи жакын адамыңа карата агрессияга айланат.

Баса, чыр-чатактар дайыма мамиленин соңуна чыгуу эмес. Кээде конфликттер оң өзгөрүүлөргө алып келет. Мисалы, достор бирге оор учурларды жеңе алышканы үчүн, алар андан да жакын болуп калышы мүмкүн. Бирок, чыр-чатактуу кырдаалдардан туура чыгып кетүүнү билишибиз зарыл.

Конфликтти кантип эфективдүү жөнгө салуу керек?

Психологдон пайдалуу кеңештер:

1) Чечилбеген көйгөйлөрдөн, сөздөрдөн жана иштерден качууга болбойт. Аны ошол замат чечкенге аракет кылуу зарыл. Анткени, ошол көйгөй чоң көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн.

head in sand

2) Көпчүлүк учурда, чыр-чатактар жеке сапаттардын айынын эмес, талаш маселелердин айынан чыгышы мүмкүн, ошондуктан жеке сапаттарга өтүп, урушуу - жакшы эмес.

3) Сыйлоо. Айтышып жаткан адамды угуу абдан зарыл. Кыйкыргың же урушкуң келип жатса да, эмоцияларды токтотуп, аны угуу керек.

can't hear you

4) Ассертивдүү болгонго аракет жумша. Ассертивдүү адам өзүнө ишенген адам, ал башка бирөөнүн критикасын жүрөгүнө жакын албайт, жана конфликт учурунда агрессиясыз жооп берет.

5)Тил табышуу. Бул сапат сени ар кандай чыр-чатактардан чыгууга жардам берет

6) Сенин оюң туура эмеспи? Анда, аны кабыл ал! Адамдагы эң сонун сапат – өз катачылыктарын кабыл алуу. Кечирим суроо абдан кыйынга турат, бирок бул жерде сенин көз карашыңды далилдөөдөн, адамдык мамиле бийикте турат.

Гормондор жөнүндө...

Эгер сен ассертивдүү болууну үйрөнсөң, сага гормондор эч кандай таасирин тийгизбейт.