Денеге болгон системалык көз караш. (балдар гана!)

Кээбир дене жөнүндөгү терминдерди билесиңби? Түшүнбөстүктөргө кабыл болбоюн десең, анда бул макаланы оку.
Денеге болгон системалык көз караш. (балдар гана!)

Жыныс мүчөнүн четки бөлүкчөсү, эякуляция, поллюция...

Бул сөздөрдү сен мурун уксаң керек, бирок эркектин дене түзүлүшү жөнүндө көбүрөөк маалымат алууну кааласаң, анда кеттик.

Сырткы жыныстык мүчөлөргө жыныс мүчө жана урук без туруучу калта кирет.

Жыныстык мүчө же илимий тилде пенис – эркектин жыныстык мүчөсү. Бойго бүтүп, түйүлдүк пайда болгондо доктурлар наристенин жынысын аныктоо үчүн, УЗИнин жардамы менен пенис аркылуу билишет.

Пенистин учу кыймылдуу жука тери менен капталган, ал жыныс мүчөнүн четки бөлүкчөсү деп аталат. Пенистин ичинде сийдик чыгаруучу канал да жайгашкан.

Пенис – өтө таң калардык орган. Уйку учурунда, жана жыныстык каалоолордун алдында ал чоңойот жана катык болуп калат. Бул жогоруланган кандын айынан келип чыгат. Кан тарагандан кийин, ал өз ордунда келип калат.

Урук бези туруучу калта – бул эркектин урук безин камтыган тери баштык. Калта кокустан дененин сыртында жайгашкан эмес: сперма жетилүү үчүн зарыл болгон температура дененин температурасынан төмөн болушу керек. Жогорку температуралар (38 ° С жогору) сперматазоиддердин активдүүлүгүн кыскартат.

Ал эми ички жыныстык органдарга – эркекетин урук бездери, простатикалык бездер, сийдик чыгаруучу канал жана урук чубуртуучу түтүкчөлөр кирет.

Эркектин урук бездери – бул жыныстык бездер, алардын курамында эркек жыныстык клеткалары жаралат – бул сперматаозоид. Бездерде кан өндөрүлүп жана жана ал эркектин гормондоруна чынарылышына өбөлгө түзөт. Эркектерде, адатта, эки жумуртка бар,бирөөсү бирине караганда бир аз төмөн жайгашкан.

Простата табарсыктын аркасында жайгашкан. Бул абдан маанилүү орган болуп саналат – простатитте сперматазоиддин иштелип чыгышына жардам берүүчү суюктук иштелип чыгарылат. Мындан тышкары, анын ичинде простата клапандын ролун ойнойт – эрекция учурунда табарсыктын чыгуусун жабат.

Урук чубуртуучу түтүкчөлөр – жука түтүктүү орган. Ал жумурткадан сперматазоддердин сийдик чыгаруучу каналга түшүүрүсүнө кызмат кылат.

Сийдик чыгаруучу канал – бул каналдан сийдик жана сперма чыгат, бирок албетте бир убакытта эмес: эрекция учурунда простата сийдик болүнүп чыгуучу каналды жабып, спермага жол бошотот.

Сперма – эякуляция учурунда эркекетин жыныс мүчөсүнөн бөлүнүч чыгарылуучу суюктук.

Албетте, бул макалада эркектин дене түзүлүшү жана функциялары жөнүндө эң негизги гана маалымат топтолгон. Суроолор пайда болушу мүмкүн, бирок аны чоң адамдардан суроо кыйынга турат. Ошондуктан, кээбир суроолорго жооп берүүнү туура көрдүк.

  • Досум жана мен – теңбиз, бирок анын жыныс мүчөсү меникинен чоң. Эмнеге? 

Жыныстык мүчөнүн түзүлүшү, формасы жана өлчөмү ар кандай болушу мүмкүн. Кадимки абалда, жыныстык мүчө кичинериши мүмкүн, мындай көрүнүштү суукта жана тынчсызданган абалда байкаса болот. Бирок, эрекция учурунда эркектердин жыныс мүчөсү бирдей өлчөмдө болоору айтылып келет. Мындан тышкары, сен жогорудан караганың үчүн жыныс мүчөң кичине болуп көрүнүшү мүмкүн. Пенис, каптал тараптан караганда чоңураак көрүнөт.

  • Поллюция деген эмне?

Көпчүлүк балдар түнү поллюция болгонун сезишет. Поллюция - түш көрүү себебинин натыйжасында толук ырахат алуу. Мындан коркпоо керек, анткени бул өсүүчү организмде болуп турган нормалдуу процесс.

  • Сперматазоид түгөнүп калбайбы?

Жок, эркектин урук бездери күндө миллиондон ашык спермтазоддерди иштеп чыгарат.